سریال Survivor 2000 (بازمانده)

دانلود سریال Survivor 2000 با لینک مستقیم
  • English Excerpt
خلاصه داستان

در این شو که به صورت مسابقه ای واقعی می باشد گروهی از افراد در مکانی دوردست با کمترین امکانات باید به تنهایی زنده بمانند و در آخر نفر برنده با یک میلیون دلار به خانه بر می گردد.

A reality show where a group of contestants are stranded in a remote location with little more than the clothes on their back. The lone survivor of this contest takes home a million dollars.

اپیزود 07 از فصل 38 و اپیزود 10 از فصل 37 با کیفیت x265 720p WEBRip PSA به محض دریافت آپلود می شود
اضافه شدن کیفیت جدید اپیزود 14 و 15 از فصل 40 با کیفیت x265 720p WEBRip PSA 28 اردیبهشت 1399
اضافه شدن قسمت جدید اپیزود 14 و 15 از فصل 40 با کیفیت 720p WEB-DL 30nama و 480p WEBRip RMTeam 25 اردیبهشت 1399
دانلود
زیرنویس
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 402 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 391 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 389 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 394 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 390 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 402 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 18

آخرین قسمت: 18

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 386 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 389 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 391 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 388 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 384 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 385 MB

انکودر: 30nama

فصل: 14

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 387 MB

انکودر: 30nama

فصل: 15

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 388 MB

انکودر: 30nama

فصل: 16

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: DVDRip 540p

میانگین حجم: 388 MB

انکودر: 30nama

فصل: 17

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 417 MB

انکودر: 30nama

فصل: 18

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 389 MB

انکودر: 30nama

فصل: 19

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 382 MB

انکودر: 30nama

فصل: 20

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 409 MB

انکودر: 30nama

فصل: 21

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 385 MB

انکودر: 30nama

فصل: 22

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 391 MB

انکودر: 30nama

فصل: 23

تعداد قسمت: 16

آخرین قسمت: 16

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 393 MB

انکودر: 30nama

فصل: 24

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 383 MB

انکودر: 30nama

فصل: 25

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 26

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 396 MB

انکودر: 30nama

فصل: 27

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 398 MB

انکودر: 30nama

فصل: 28

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 416 MB

انکودر: 30nama

فصل: 29

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 428 MB

انکودر: 30nama

فصل: 30

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 429 MB

انکودر: 30nama

فصل: 31

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 430 MB

انکودر: 30nama

فصل: 32

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 400 MB

انکودر: 30nama

فصل: 33

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 429 MB

انکودر: 30nama

فصل: 34

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 449 MB

انکودر: 30nama

فصل: 35

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 417 MB

انکودر: 30nama

فصل: 36

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 416 MB

انکودر: 30nama

فصل: 37

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 376 MB

انکودر: PSA

فصل: 37

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 429 MB

انکودر: 30nama

فصل: 38

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 14

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 451 MB

انکودر: PSA

فصل: 38

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 417 MB

انکودر: 30nama

فصل: 39

تعداد قسمت: 13

آخرین قسمت: 13

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 416 MB

انکودر: PSA

فصل: 39

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 14

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 426 MB

انکودر: 30nama

فصل: 40

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 504 MB

انکودر: PSA

فصل: 40

تعداد قسمت: 15

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 462 MB

انکودر: 30nama

فصل: 40

تعداد قسمت: 14

آخرین قسمت: 15

کیفیت: WEBRip 480p

میانگین حجم: 418 MB

انکودر: RMTeam

فصل: 32

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 32

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 35

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 35

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 36

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 36

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 37

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 37

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 38

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 38

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 39

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 39

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

590 پروفایل 9 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

بسیار شرمندمون کردید، دست گلتون درد نکنه که بصورت کامل و منظم با بهترین کیفیت گذاشتینش. خیلی ممنونم ازتون
دوستان با بهترین مسابقه تلویزیونی روبرو هستید که بسیار متنوع و جذاب کار شده. شدیداً پیشنهاد میشه.
تنها ایرادش نبود زیرنویس هستش. اگر سطح زبان انگلیسیتون متوسط باشه خیلیاشو متوجه میشید.
اما حتی اگه زبانتون هم خوب نباشه، از خود مسابقات لذت میبرید، بعلاوه اینکه اکثر کنشهای بین شرکت کننده هارو از روی حرکات بدن و لحنشون متوجه خواهی شد، بنابراین اجازه ندید ندونستن زبان جلوی دیدن این شاهکار رو ازتون بگیره. تازه مطمئنن به دلیل این که خیلی خوب و واضح صحبت میکنند، واسه آموزش زبان خوبه.
پس حتماً ببینید. خواستید مثل بنده اول فصل 26 رو ببینید تا ببینید دوست دارید باقیش رو هم ببینید یا نه.

نمایش دیدگاه
raminvela پروفایل 28 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

همه ی فصلهاشو دیدم …عشقه

اونایی که حال ندارن همهشو ببینن فصل 20 و 28 بهترینهاشن همینطور فصلهای 16 و 13 و 35 و 7 در رتبه های بعدین

نمایش دیدگاه
590 پروفایل 16 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

اگر دوستان 30نما مثل گذشته به طور کامل با کیفیت خوب آپلود کنند حتماً میبینم. توی سایتهای دیگه میشه پیدا کرد ولی با کیفیت بد و بدون زیرنویس انگلیسی.
من فصل 26امش رو داشتم و مجبور شدم از این فصل شروع کنم به دیدن ولی پشیمون شدم چون ظاهرن خیلی از شرکت کننده ها توی فصل های قبل هم حضور داشتند و دونستن پیشینشون دیدن مسابقه رو قابل درک تر میکنه.
ولی از فصل 26 بگم که چه فصلی بود!! بی نهایت فصل زیبایی بود، امیدوارم اونایی که پیشنهاد دادی از اینم بهتر باشه! اونجایی که جف با دیدار براندا و پدرش گریه کرد عالی بود، اینکه گفت من توی این 26 فصل یکبارم گریه نکرده بودم سر دیدار با عزیزان!! این صحنه و چند صحنه عالی دیگه باعث شدند بیام نظرم رو بگم.

در مورد این مسابقه هم به طور کل تا اونجا که من توی فصل 26 دیدم و خیلی خوشم اومد، جدی بودن فضای مسابقه و اینکه اصلاً شوخی نداره و توی شرایط کاملاً نفس گیر مسابقه انجام میشه عالیه. مراحل مسابقه هم تنوع عالی دارند و امیدوارم توی همه فصلها همینطور متنوع باشند. مجری مسابقه، آقای جف، هم که خیلی توپه، کاملاً راسخ و با نظم، بدون هیچ حرف یا حرکت اضافه ای مسابقات رو به بهترین شکل ممکن هدایت میکنه. خلاصه در یک کلام عالیه و بهترین مسابقه تلویزیونی هست که دیدم. فقط دوستان 30نما خواهشن کامل کنید که تصمیم گرفتم از اول ببینمش!

نمایش دیدگاه