سریال The Big Bang Theory 2007 (تئوری بیگ بنگ)

دانلود سریال The Big Bang Theory 2007 با لینک مستقیم
پخش آنلاین
  • English Excerpt
خلاصه داستان

«لئونارد» و «شلدون» دو دانشجوی نخبه فیزیک، اما بسیار ضعیف در روابط اجتماعی هستند که با هم زندگی می کنند. ماجرا از جایی شروع می شود که دختری بنام «پنی» همسایه ی آن‌ها می شود، و به آن ها نشان می دهد که چقدر درمورد نحوه ی زندگی در خارج از آزمایشگاه کم می دانند...

A woman who moves into an apartment across the hall from two brilliant but socially awkward physicists shows them how little they know about life outside of the laboratory.

رفع مشکل فصل 11 با کیفیت x265 10bit 1080p BluRay RCVR جایگزین نسخه Rovers گردید 11 خرداد 1399
اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل 12 اضافه شد 20 فروردین 1399
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 309 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 246 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 167 MB

انکودر: Joy

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 138 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 175 MB

انکودر: 30nama

فصل: 1

تعداد قسمت: 17

آخرین قسمت: 17

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 171 MB

انکودر: PaHe

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 310 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 246 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: Joy

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 139 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 176 MB

انکودر: 30nama

فصل: 2

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 304 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 240 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 161 MB

انکودر: Joy

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 136 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 173 MB

انکودر: 30nama

فصل: 3

تعداد قسمت: 23

آخرین قسمت: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 309 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 248 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 164 MB

انکودر: Joy

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 175 MB

انکودر: 30nama

فصل: 4

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 308 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 247 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 163 MB

انکودر: Joy

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 137 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 174 MB

انکودر: 30nama

فصل: 5

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 307 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 248 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 215 MB

انکودر: Joy

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 137 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 174 MB

انکودر: 30nama

فصل: 6

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 243 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 211 MB

انکودر: Joy

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 134 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 170 MB

انکودر: 30nama

فصل: 7

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 295 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 238 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 215 MB

انکودر: Joy

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 132 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 167 MB

انکودر: 30nama

فصل: 8

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 288 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 229 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 154 MB

انکودر: Joy

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 301 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 129 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 164 MB

انکودر: 30nama

فصل: 9

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 151 MB

انکودر: PaHe

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 291 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 231 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 290 MB

انکودر: Joy

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 303 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 130 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 165 MB

انکودر: PaHe

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 698 MB

انکودر: RCVR

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 238 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 207 MB

انکودر: Joy

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 313 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 134 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 171 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 150 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 280 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 312 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 192 MB

انکودر: Joy

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEB-DL 1080p

میانگین حجم: 312 MB

انکودر: ROVERS

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 133 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 169 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت: 24

آخرین قسمت: 24

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 157 MB

انکودر: PaHe

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

IMDb 7.4 WEB-DL S12E24 دانلود Young Sheldon 2017 با لینک مستقیم

Young Sheldon 2017

خلاصه داستان:

زندگی کودکی نابغه به نام شلدون که بعدها در سریال بیگ بنگ تئوری حضور پیدا میکند…


شلدون: دوستها مثل دستمال توالت می‌مونن. خوبه که چند تا اضافی زیر سینک داشته باشی!


لئونارد: بچه‌مون قراره باهوش و خوشگل بشه.

شلدون: لطفا به توهّمات اشاره نکن!

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

abolfazl_fathi پروفایل 17 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

واقعا این سریال فوق العاده اس مخصوصا شلدون که با شخصیت سردش خیلی بامزس

نمایش دیدگاه
abbyinjast پروفایل 17 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

من فقط 1 قسمت دیدم و سریعا شیفت دلیت کردم کلا کرکتر جیم پارسونز یه جوریه فک میکنه بامزس ولی همش صدای خنده مردمه رو تیکه هاش قیافش به درد رد ششدن مردم عادی از جلوی دوربین میخوره اصلا استایل این یارو ک رو پوسترم هست اینجا باعث شدد فورا پاکش کنم
کاراکترای فرندز کجا این معمولیای اماتور کجا

نمایش دیدگاه
Jalal_MS پروفایل 5 تیر 1399
پاسخ به دیدگاه

من تقریبا 6 تا سیتکام دیدم
و قطعا میگم این مزخرف ترینشون بود
یعنی یه جاهایی یارو داره راه میره ، میبینی صدای خنده میاد
کلا چرته ، وقتتون رو با این حروم نکنین

نمایش دیدگاه
ecuunversity پروفایل 26 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

تو دو ماه طول کشید که 12 سییزن رو ببینم ….وانقدر خندیدم که شاید بهترین وشادترین روزای سالم بشه حساب کردش….عالی بودن …دیدنش به شدت توصیه میشه….عالی براش کمه….

نمایش دیدگاه
Sina.sezar پروفایل 6 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

مزخرف و خسته کننده. گند زدن با این سیتکام ساختنشون
یارو سلام‌ هم که میده می خندن
Friends و himymرو توصیه می کنم

نمایش دیدگاه
ss1414 پروفایل 31 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

در یک کلام بی نطیرررررر…حرف نداشت

نمایش دیدگاه
dry_zahra پروفایل 30 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

برای کسی بخواد از اول تا آخر پشت سر هم ببینه زود خسته کننده میشه و این که فرندز رو هر چقدر ببینی خسته نمیشی ولی این همون یک بار برای هر قسمت .دوباره دیدنش خوشایند نیست

نمایش دیدگاه
mahzadhasanimoghadam پروفایل 29 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

Aliiiie in serial behtar az friendse kheiliii khoobe

نمایش دیدگاه
mahzadhasanimoghadam پروفایل 29 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

عالیه این سریال واقعا از نظرم بهتر از فرندزه

نمایش دیدگاه
negar.h76 پروفایل 21 خرداد 1399
پاسخ به دیدگاه

واقعا به نظر منم از friends بهتره

نمایش دیدگاه
sarasb1010 پروفایل 25 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

انقدر خوبه که 2 بار دیدمش

نمایش دیدگاه
tolifeman پروفایل 18 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

همیشه سعی کنید توی هر ژانری اصل جنس و ببینید یه چیز با اصالت توی سیتکامها اول که قطعا ساینفلد هست بعدش هم فرندز و تمام… بقیه کپی های بی نهایت ضعیف نسبت به این دوتان
دنبال کمدی درجه یک هستید زیاد ذوق زده نشو لری دیوید رو فراموش نکنید یکی از خالقین ساینفلد

نمایش دیدگاه
saeed nezhad پروفایل 30 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

👍 کوتاه مختصر و مفید. بهترین نظری که میشد داد.

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 21 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

ساینفلد، شاهکار بی‌همتا

نمایش دیدگاه
Jalal_MS پروفایل 10 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

یه سیتکام معمولی
شخصیت های باحالی داشتند ولی برای همون 2و3 فصل ابتدا
از یه جایی به بعد فقط میره رو اعصاب
شوخی های تکراری
خنده های پشت پرده الکی و بیجا
.
.
.
خلاصه اگه کسی ندیده ، به نظرم اینو شروع نکنه ، خیلی سیتکام های بهتری ساخته شده ، بره سراغ اونا
پیشنهاد من : How i met your mother – Friends

نمایش دیدگاه
ParsaXbadass پروفایل 23 فروردین 1399 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

تموم شد اخرین اپیزود هم دیدم….واقعا سریال قشنگی بود…خیلیا میگن تا تم رمانتیک شد از سیزن هفت به بعد خوششون نیومد…ولی من برعکس بود برام….شخصیت مورد علاقه ام لنورد بود….خوشحالم استوارت بلاخره یکی رو پیدا کرد…من ادم بدخلق و عصبی هستم و دیدن این که انقدر همه کاراکترا بخشنده بودن نسبت به هم و دوستی و رابطه اشون نسبت به هم بیشتر از غرورشون ارزش داشت برای لذت بخش بود…دوسال برام دیدنش طول کشید و واقعا ارزششو داشت…

نمایش دیدگاه
Mr.polyglot پروفایل 21 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

این روز ها که از در و دیوار دنیا خبر های بد میباره تنها چیزی که حالمو خوب و سرحال میکنه دیدن این سیتکام هست…..خیلی خیلی جذاب و مفرح هست و در بینش چندتا نکته باحال راجب فیزیک و کامیک هم یاد میگیرین
تعجبی نداره که 12 فصل ازش ساختند چون بشدت خنده داره…..در ضمن سیتکام ها برای تقویت زبان خیلی عالی اند.
جالب شد که بگم خنده باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه و همین درصد ابتلا به ویروس کرونا رو هم کم میکنه پس تا میتونین فیلم کمدی ببینین\\\
من که خیلی وقت هست سیتکام میبینم این هارو پیشنهاد میکنم

1/Big Bang Theory
2/Friends
3/Mom

نمایش دیدگاه
negar4119002 پروفایل 11 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

ممکنه شما از این ها هم خوشتون بیاد:
۱-modern family
۲-shirts creek
۳- BROOKLYN 9-9
۴-parks and recreation
۵- how I met your mother

نمایش دیدگاه
nicatoor پروفایل 22 فروردین 1399
پاسخ به دیدگاه

کامیونتی , افیس و فیلادلفیا همیشه افتابی است رو فراموش کردین

نمایش دیدگاه
Kamirpv پروفایل 22 بهمن 1398
پاسخ به دیدگاه

سریال خوبیه ولی یه جورایی اورریتد هست،صدای خنده پس از هر جمله که اصلا خنده نداره(شاید فکر کنید که من‌ انگلیسیم خوب نیست و نگرفتم که چی میگن ولی اینطور نیست توی یوتیوب به شدت به این سریال نقد کردن که چرا انقدر الکی از صدای خنده استفاده میشه در حالیکه چیز خنده داری وجود نداره) بعضی کاراکتر ها خیلی رو اعصابن،مثلا برنادت اصلا بار کمدی نداره و فقط ضدحال میزنه و هوارد رو چپ چپ نگاه میکنه،دوستای توی این سریال اصلا با هم صمیمی نیستن و مدام هم رو دست میندازن که این بعد از یه مدت دل من رو زد،در کل بد نیست ولی سریال خیلی کمدیش سطحیه

نمایش دیدگاه
Ingmar_bergman_79 پروفایل 9 بهمن 1398
پاسخ به دیدگاه

هم فرندز هم بیگ بنگ جفتشون عالی

نمایش دیدگاه
barfbaz پروفایل 15 دی 1398
پاسخ به دیدگاه

فرندز و بیگ بنگ رو با هم ببینید!
بعد دیدن یکیشون، با اونیکی ارتباط برقرار نمی‌کنید!
🙂

نمایش دیدگاه
bahar.kh پروفایل 15 آذر 1398
پاسخ به دیدگاه

واقعا سریال خوبیه. برای خندیدن عالیه. نمیدونم چرا میگن بعد فصل هفت افت میکنه؟؟؟به نظرم بعد هفت سریال رومانتیک تر میشه و این خوبه.خلاصه که از دستش ندین من بعد از himym اینو دیدم و به نظرم از himym از لحاظ کمدی و داستان بهتره و تقلید کمتری از فرندز داره

نمایش دیدگاه
reza.hafez پروفایل 14 آذر 1398
پاسخ به دیدگاه

یک کسی بهم گفت هرکس طرفدار بیگ بنگ باشه نمیتونه فرندز ببینه…الان 1.5 ساله که فرندز توی هاردمه و فقط 20 دقیقه ازش رو دیدم
واقعا فرندز رو کنار زد…و برای جایگزین کردن فرندز مطمعن باشین its always sunny in philadelphia بهترین گزینس

نمایش دیدگاه
barfbaz پروفایل 20 اسفند 1398
پاسخ به دیدگاه

فضای فرندز قدیمی‌تر و متفاوته.
نظر شما، به موضوعی می‌پردازه که در نهایت، سلیقه توش حرف می‌زنه! در نتیجه به نظرم بهتره این قاطعیت رو از لحنش جدا کنید.

نمایش دیدگاه
cyanide پروفایل 2 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

دقیقا همینطوره که شما میگی. مثلا به نظر من فرندز خیلی خیلی بهتر بود.

نمایش دیدگاه
barfbaz پروفایل 2 اردیبهشت 1399
پاسخ به دیدگاه

ممنون از تاییدتون 🙂
ولی جدا از اینکه کدوم سریال بهتره، بیگ بنگ اولین سریال سیت‌کام بود که بعد از سال‌ها خودش رو از زیر برند و در واقع، طرز تفکر فرندز جدا کرد و سبک خودشو ساخت. به نظرم این جنبه سریال واقعا جذاب و قابل تحسینه!

نمایش دیدگاه
bahar.kh پروفایل 15 آذر 1398
پاسخ به دیدگاه

موافقم دقیقا من بعد دیدنش نتونستم با فرندز ارتباط بگیرم

نمایش دیدگاه
Amt7798 پروفایل 18 آبان 1398
پاسخ به دیدگاه

واسه آخر شب خوبه قبل خواب یکی دو قسمت ببینی تا بعد یه روز پر مشغله با روحیه خوب بخوابی… 🙂

نمایش دیدگاه